LaTeX: MiKTeX & TeXmaker

Đây là link download

Bài tập Giải tích thực

Problems in Real Analysis – Advanced Calculus on the Real Axis (T. L. T. Radulescu, V. D. Radulescu, T. Andreescu)

Đây là cuốn Bài tập Giải tích các hàm số một biến số rất tuyệt vời.

 

Hướng dẫn sử dụng LaTeX

Đây là một cuốn sách Hướng dẫn sử dụng LaTeX khá chi tiết của tác giả Tobias Oetiker do Nguyễn Tân Khoa dịch sang Tiếng Việt.

Kỉ niệm Trường hè Toán học cho Sinh viên 2010

TH_2010 (6)

Kỉ niệm Trường hè Toán học cho Sinh viên, Viện Toán học – Viện HLKH&CN Việt Nam, Hà Nội 7/2010.

Sách Bài tập Đại số tuyến tính

Đây là một cuốn sách Bài tập Đại số tuyến tính rất hay.